Elektronisk Handelsformat

Sørfold kommune ønsker primært å motta elektronisk faktura på standardformatet Elektronisk Handelsformat (EHF). Dette er en tjeneste som gir en rekke fordeler:   

  • Raskere betaling – postgang og manuelle rutiner elimineres
  • Besparelser i form av papir, porto og automatiserte rutiner
  • Redusert risiko for feil (ved tasting og/eller tolking ved skanning)
  • I alle vår  rammeavtaler er det et krav at leverandører sender faktura og kreditnota elektronisk i EHF til
    vårt aksesspunkt.

Krav til faktura

Alle fakturaer skal:

  •  Stiles til Sørfold kommune, Fakturamottak, 8226 Straumen
  •  Merkes med ID etterfulgt av sekssifret ressursnummer, f. eks. ID 599999, som skal oppgis ved all bestilling av varer og tjenester

Mer generell informasjon om EHF, distribusjonskanaler (aksesspunkt) og nasjonalt adresseregister (ELMA) ligger på DIFI sine sider.

Sørfold kommune benytter Nets som aksesspunkt, og har følgende elektroniske adresse:

9908:972417750.