Bildet: Elg i hagen, foto Kristin W. Johansen.

Trekker inn i hager på jakt etter mat

–Elgforvaltningen i Sørfold har fått inn meldinger om en del elg som oppholder seg i boligfelt på Straumen, og nær bebyggelse i kommunen for øvrig, sier næringssjef og viltansvarlig Gerd Bente Jakobsen.

Dette gjør de for å få tak i mat.

–Elgen trekker gjerne inn til gode "beiter" i hager og gjengroingsområder om vinteren, der det er lett, spesielt for elgkalvene å få tak i god mat.

Mye elg trakk også ned i terrenget etter de kraftige stormene og snøfallet før jul, forklarer hun.

Etterjulsvinteren er krevende for dyrene, og de vil derfor oppholde seg der de har god tilgang på mat, uten å måtte forflytte seg så mye.

–Vi oppfordrer folk til å la dyrene i fred, men selvsagt melde fra til kommunen hvis de opptrer truende på noe vis.

Et godt tips er å unngå snarstier uten belysning på kveldstid, sier Gerd Bente Jakobsen, som er kommunens kontaktperson i viltsaker.

Hun kan treffes på telefon 905 06 096.