Elgokse påkjørt på Kvarv

Denne elgoksen måtte bøte med livet da den ble påkjørt på E6 ved Kvarv tirsdag kveld. Foto: Kato Karlsen.

Tidspunktet er typisk

Det var tett snøvær da påkjørselen skjedde.

Næringssjef og viltansvarlig Gerd Bente Jakobsen sier at det statistisk sett er stor fare for viltpåkjørsel ca. et døgn etter første snøfall av betydning.

–  Da vil elgen trekke nedover i terrenget og til veiene, der det er enklere å bevege seg og enklere å finne mat.

Jakobsen ber alle vise aktsomhet når de er ute og kjører.

Ved viltulykke: Ring 02800

–  Elgen kan være vanskelig å oppdage når det både er mørkt og det snør.

Vi minner også om hva man skal gjøre hvis man kjører på elg:

Ring 02800. Da kommer du til politiet. Det er de som har ansvaret for å varsle ettersøksgruppe.

Det er av største viktighet å varsle ved viltpåkjørsler.

Både for å hindre at dyr lider unødvendig, og fordi veitrafikkloven pålegger bilførerne å varsle.

Merk skadestedet hvis elgen stikker av

–  På servicekontoret på Rådhuset har vi lagt ut en bunke bånd som kan brukes ved viltpåkjørsler for å merke skadestedet når dyret forsvinner etter påkjørselen. Båndet festes enten til autovernet, eller til et tre eller lignende, og denne merkingen gjør at ettersøksgruppa vet hvor de skal starte sitt søk.

Hvis du ikke har merkebånd, kan du bruke en bærepose eller det du måtte ha for hånden i bilen.