Flyktninger på besøk hos Elkem Salten: Fra venstre: Alaa Alyasin, Wael Jemmo, Ali Abdurrahman, Maha Ramo, Salah Eddin, Gøran Olsen, Ali Mansour, Rune Olsen.

Nominert til mangfoldspris

Sammen med 6 andre bedrifter er Elkem Salten nominert som Nord-Norges kandidater til årets mangfoldspris.

 – Det var vi i flyktningetjenesten som sendte inn forslaget.

Uansett hvem som blir stående igjen som vinner, er det viktig for oss å framheve den innsatsen Elkem Salten gjør i integreringsarbeidet, sier Ermin Krehic. 

Han er flyktningekoordinator i Sørfold kommune.

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. 

Dette skal skje ved å løfte fram de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet som kan inspirere andre. Prisen utdeles i regi av Kunnskapsdepartement.

14. juni blir det kåret en vinner i hver landsdel, som går videre til den nasjonale konkurransen.

Inviterte flyktninger på besøk

– Elkem Salten har hatt økt fokus på å rekruttere innvandrere de siste par årene. De har invitert flyktninger på besøk, og HR-avdelingen ved bedriften deltok på jobbmesse der flyktninger presenterte seg for næringslivet i Sørfold. De organiserte også språkpraksis for flyktningene på en forbilledlig måte.

De tok i mot to deltakere i stedet for én på introduksjonsprogrammet, og organiserte sin arbeidstid slik at deltakerne får så mye praksis og undervisning som mulig.

I dag jobber fire flyktninger som faste vikarer på Elkem Salten, forteller Ermin Krehic.