John Grimsby

Mange opplever omstilling

Mange yrkesgrupper opplever omstillinger og økte krav til kompetanse. Da blir arbeidsmiljø og kollegastøtte viktig - og det blir ikke til av seg selv.

 John Grimsby (bildet) er kjent som en sprudlende foreleser med faglig tyngde, og han har en fortellende og inkluderende form.

Programmet passer for alle yrkesgrupper. Det er åpent for alle ansatte i Sørfold Kommune.. Ingen påmelding, det er bare å møte opp.

Velkommen!

Kveldens foreleser John Grimsby har mange års erfaring som sykehusprest, sjømannsprest og foreleser. Han har forelest for Fagforbundet i alle landets fylker og er kjent som en engasjert kursholder med faglig tyngde og en form det er lett å lytte til.

I 12 år har han arbeidet ved Rikshospitalet og Rettsmedisinsk institutt med mottak av familier og pårørende kort tid etter ulykker og brå død. John Grimsby underviser også i krisehjelp og yrkesetikk ved Høgskolen i Oslo. Fra 2010 er han direktør ved Signo Conrad Svendsen senter i Oslo.