Ingvar Sørfjord med elektroniske skiver

Leder i Sørfjord & omegn skytterlag Ingvar Sørfjord viser fram de elektroniske skivene og overbygget som går på skinner.

Har grunn til å være stolt

Idrettsleder Steinar Strand har nettopp vært på befaring i Sørfjorden.  For at laget skal kunne få utbetalt spillemidler, må det foreligge attest og bekreftelse fra kommunen på at tiltaket er gjennomført i henhold til planene.  

Denne kan Strand nå skrive, men for å få utbetalt spillemidlene må skytterlaget sette opp sluttregnskap som først skal godkjennes av kommunen og deretter av revisjonen.

–  Skytterlaget har stått på i alle år og ikke gitt opp, selv om de måtte stå i årelang kø for å få spillemidler. Dette er blitt et anlegg som ikke bare vil gi et tilbud til skyttere fra nordsida av Sørfold, men også til skyttere fra andre deler av kommunen.  

Sørfjord og omegn skytterlag har all grunn til å være stolt og fornøyd, sier Strand.  

Monitor som viser hvor man treffer

Han forteller at anlegget har en monitor på standplass for hver skive, slik at skytteren kan se på monitoren hvor de treffer. Under konkurranseskyting tas bildet bort, og skytteren må som tidligere vente på resultatet.

Fire skiver er montert på 100 meters avstand, og seks er montert med 200 meters avstand.

–  Det er også planer om å sette opp en storskjerm, slik at publikum kan sitte inne i bygget og følge med, sier han.

Overbygg på skinner

Steinar Strand sier også at han er imponert over overbygget som er laget over skivene på 200 meter`n   Her er det laget et overbygg (bilde) som går på skinner og som beskytter skivene når de ikke er i bruk.  

Finansiering fra flere kilder

Oppgraderingen av skytteranlegget i Sørfjorden har hatt en kostnadsramme på 441.000 kroner, hvorav de elektroniske skivene utgjør 265.000 kroner.

Prosjektet er finansiert med både statlige spillemidler, dugnad, egenkapital, støtte fra Faulvatn viltfond samt gaver blant annet fra Statkraft og Smolten i Mørsvik, hvor sistnevnte har sponset laget med 20.000 kroner.

Tilsagnet fra Nordland fylkeskommune om spillemidler kom sommeren 2012, og sommeren 2013 ble brukt til å gjennomføre en del anleggsarbeid.

Mye dugnad

Skytterlaget har lagt ned mye dugnadsarbeid i rydding av skog i skuddfeltet og ut til skivevoll 200 meter, uttransport av ved og fjerning av kvist og kratt.

Og de har arbeidet i mange år med oppbyggingen og oppgraderingen av sitt anlegg i Sørfjorden.

Fra Sørfold kommune har de fått tilskudd fra Faulvatn viltfond i to omganger, til sammen 41.000 kroner. I forbindelse med behandlingen i plan – og ressursutvalget i juni i år skrev rådmannen blant annet følgende:

Viktig å forvalte utmarksressursene

–  I Sørfold ligger det store verdier i utmarksressursene. Det er derfor viktig å lære opp nye generasjoner som skal forvalte disse. Sørfold kommune ser svært positivt på en modernisering av skytebaneanlegget i Sørfjorden.

Sørfold kommune gratulerer med et flott anlegg.

Skytebanen sett fra skivene

Skytebanen i Sørfjorden sett fra skivene og overbygget.