Tilbudet er en del av prosjekt Heilt innafor, og i samarbeid med ungdommenes foreldre, som stiller opp.

De unge samles for å høre på musikk, spille bordtennis og kose seg.

Endelig fredag er først ut når det gjelder oppstart etter sommerferien for tilbud i regi av Heilt innafor.

Torsdag 15. september er det åpen hall i Sørfoldhallen, og dette fortsetter hver torsdag.

Heilt innafor er et folkehelseprosjekt i Sørfold kommune som varer ut 2023. Prosjektets hovedmål er å forebygge utenforskap og rus blant våre unge gjennom å bruke Straumen skole som fritidsarena for aktivitet og fellesskap.

Det skal skapes trygge og sammenhengende rammer for oppvekst gjennom økt samhandling, relasjonsbyggende aktivitet og trygg og konstruktiv kommunikasjon mellom skole, hjem og fritid.

Heilt innafor har gitt Sørfold plass i Helsedirektoratets program for folkehelsearbeid i kommunene. Til sammen i hele prosjektperioden mottar kommunen 2.817.000 kroner i støtte.

Nylig kom det tilsagn fra Nordland fylkeskommune om 840.000 kroner for 2022.