Straumen Barnehage

Illustrasjonsfoto: Straumen Barnehage.

En bedre sosial profil

Formålet med ordningen er å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehager.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.

Søknadsskjema

Foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling, fyller ut søknadsskjema:

Søknad om redusert foreldrebetaling barnehage

Veiledning til søknadsskjemaet

Som dokumentasjon for inntekten sin, må man legge ved siste selvangivelse.

Som hovedregel skal søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde for et barnehageår av gangen.

Vedtak om redusert foreldrebetaling som fattes nå i mai, kan imidlertid vare ut barnehageåret 2015/2016, ettersom selvangivelsen for 2014 vil være grunnlaget for vedtaket både før og etter sommerferien. 

Et eksempel:

Dersom en husholdning foregående år hadde person- og kapitalinntekt på 350 000 kr, skal ikke foreldrebetalingen utgjøre mer enn 350 000 kr * 6 % = 21 000 kr per år.

Med 11 betalingsmåneder i barnehagen, er foreldrebetalingen per måned 1 909 kr.

Søknaden med vedlegg sendes post@sorfold.kommune eller sendes/leveres Sørfold kommune, Servicekontoret, Rådhuset, 8226 Straumen,  og de behandles fortløpende.

Kontaktperson er fagleder oppvekst, Liss Mona Abrahamsen.

 Hvis du lurer på noe omkring de nye reglene, kan du sende en e-post til  lea@sorfold.kommune.no eller ringe 906 53 586.

Les mer om endring i regler for foreldrebetaling barnehageplass:

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Se også:

Vedtekter for barnehagene i Sørfold.