Første fakturering skjer i august 2023 med forfall 30. september. Nye forfallsdatoer hvert kalenderår vil da bli -

  • 31. mars (januar og februar)
  • 31. mai (mars og april)
  • 31. juli (mai og juni) 
  • 30. september (juli og august)
  • 30. november (september og oktober)
  • 31. januar (november og desember)