Fra temamøte om kommunereformen

Kommunerformen kommer opp som sak i kommunestyret i løpet av våren, da skal det blant annet legges fram en utredning om det såkalte 0-alternativet, som betyr Sørfold som egen kommune fortsatt.

Dette er fra temamøte om kommunereformen i fjor.

Følgende er endret i vårens møteplan:

Kommunestyremøte som var oppsatt 16. mars flyttes til 12. april

Kommunestyremøte 28. april flyttes til 10. mai

Formannskapsmøte 5. april flyttes tfram til 30. mars

Det settes opp formannskapsmøte 19. april

Møte i kontrollutvalget som var oppsatt 10. mars flyttes til 31. mars.