Servitør og forskningsassistent

Paulina er født og oppvokst i Litauen.

–I 2011 kom jeg og familien min til Norge og bosatte oss i Lofoten. Etter videregående skole i Bodø studerte jeg videre i Oslo.

I år fulførte jeg masterstudiet i offentlig administrasjon og styring på OsloMet  Storbyuniversitetet. Utdanningen min ga meg bred og tverrfaglig kompetanse innen offentlig politikk, jus, økonomi og ledelse, forteller hun.

Gjennom studietiden har hun hatt ulike deltidsjobber, blant annet som servitør, kontorassistent og forskningsassistent.

–En av de mest meningsfylte jobbene jeg har hatt var i en barne- og ungdomsorganisasjon, der jeg jobbet med organisering og gjennomføring av aktiviteter for barn og unge, sier den engasjerte 25-åringen.

Nå er hun i gang med et nytt kapittel på sin vei fra utdanning til fast jobb, nemlig 2 år som trainee i Sørfold kommune, der hun skal jobbe med planarbeid, hovedsakelig kommuneplanens samfunnsdel.

Ville tilbake til Nord-Norge

Men hva vil det si å være trainee?

– Som trainee deltar man i et strukturert program gjennom Trainee Salten.

I to år jobber man i 1-2 bedrifter eller organisasjoner. I tillegg har man flere fagsamlinger med de andre traineene, der fokuset er personlig utvikling. Alt dette gir et godt utgangspunkt for å bli kjent med regionen, skape et bredt nettverk og få utfordrende og interessante arbeidsoppgaver tidlig i karrieren.

Oslo ble litt for langt fra familien min som fremdeles bor i Lofoten, derfor så jeg trainee Salten som en mulighet til å komme tilbake til Nord-Norge.

Jeg ble kontaktet i forbindelse med traineestilling i Sørfold kommune og syntes jobben var svært relevant i forhold til utdannelsen min. Derfor takket jeg ja til dette, sier Paulina.

Det angrer hun ikke på.

Føler seg velkommen

–Jeg føler meg veldig velkommen her og har fått et godt førsteinntrykk. Det er bare hyggelige folk som jobber her, og alle sier ja til å hjelpe meg hvis det er noe jeg lurer på.

Min kontaktperson i kommunen er kommunedirektør Stig Arne Holtedahl. Han er alltid tilgjengelig for spørsmål og diskusjoner. Det setter jeg stor pris på, sier den ferske medarbeideren, som startet i jobben 23. august.

Den første tiden er brukt til å sette seg inn i oppgavene, lese planer og dokumenter og gjøre seg litt kjent i kommunen.

Ønsker mange innspill

22. september skal hun møte kommunestyret.

–Da skal jeg legge frem skisse til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Et planprogram skal beskrive prosess og innhold i selve planen, og det skal på høring før det behandles i kommunestyret.

Vi vil gjerne ha innspill fra kommunestyret allerede nå, og legger selvsagt opp til bred medvirkning fra folkemøter, grendeutvalg, frivillige organisasjoner og andre når vi er i gang med selve planarbeidet.

Det ser jeg frem til, forsikrer Paulina, som er svært opptatt av frivillighet som ressurs.

–Masteroppgaven min handler om frivillige i redningstjeneste, og i arbeidet med oppgaven snakket jeg med frivillige som har bidratt etter leirskredet i Gjerdrum.

Frivillighet er en unik og viktig ressurs i lokalsamfunnet. Den er med på å løse viktige samfunnsoppgaver og er en arena for læring, engasjement og medbestemmelse.

Ser fram til å bli kjent med lokalsamfunn og næringsliv

I Sørfold kunne jeg tenke meg å bidra med å gjennomføre morsomme og mestringsbyggende aktiviteter for barn og unge, sier Paulina, som er veldig glad for muligheten til å være med og utarbeide samfunnsplan for kommunen.

–Dette vil gi meg verdifull erfaring. Arbeidet med kommuneplanen vil involvere mange i kommunen og jeg gleder meg til å bli kjent med befolkningen, næringslivet og lokalsamfunnet her i Sørfold.

Samtidig får jeg brukt utdanningen min på en nyttig måte, sier Paulina Zvezdova, som gjerne tar i mot innspill fra alle som er opptatt av Sørfold-samfunnet.

Hun kan kontaktes på e-post paulina.zvezdova@sorfold.kommune.no