Fra og med 2019  legger vi ut referat fra enhetsledermøtene her på hjemmesiden. Dermed kan alle ansatte få samme informasjon fra rådmannen som lederne får.

Referat fra enhetsledermøte 18. januar 2019