Utvalgt kulturlandskap

En av de mest spennende oppgavene som hører til denne stillingen er ansvaret for Sørfolds utvalgte kulturlandskap, som er Engan-Ørnes og Kjelvik.

Tidligere var det  Statsforvalteren i hvert fylke som hadde ansvaret for dette fagområdet, nå er det kommunene.

Høstfarger

Høst i utvalgt kulturlandskap. Foto: Terje Nystabakk.

På landsbasis er 49 områder valgt ut som Utvalgte kulturlandskap. Hvert av disse har sitt særpreg.

Les mer om Engan-Ørnes og Kjelvik.

I 2018 var det 10 år siden området fikk status som utvalgt. Dette ble behørig markert, og det ble laget nytt informasjonsmateriell.

Roll-up med tekst og bilder

Ellers favner stillingen som landbruks- og næringskonsulent  over et bredt fagområde. Rådgivning innen landsbruksnæringen hører også med blant oppgavene.

Annonse med link til elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 14. september.

Sørfold kommune har full barnehagedekning, og vi er behjelpelig med å skaffe bolig.

Brosjyre om Sørfold

Er dere to?

Vi har også ledig stilling som

 

Link til ledige stillinger Fauske og Sørfold, både i privat og offentlig sektor