Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Etter naturmangfoldsloven vil du kunne få erstatning når husdyr er drept eller skadet av rovvilt. Døde eller skadede dyr skal undersøkes av Statens naturoppsyn. I de tilfeller hvor dyr er forsvunnet på beite og en ikke kan finne kadaveret for å fastslå dødsårsaken, kan Fylkesmannen likevel erstatte tapet dersom Fylkesmannen mener at det er svært sannsynlig at tapet skyldes rovvilt.

  Med husdyr menes bl.a. sau, geit, storfe
  Med rovvilt menes gaupe, jerv, ulv, bjørn og kongeørn

  Målgruppe

  Husdyreiere

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se naturmangfoldloven § 19 Erstatning for tap og følgekostnader når husdyr og tamrein blir drept eller skadet av rovvilt

  Lover

  Naturmangfoldloven

  Forskrifter

  Forskrift om rovvilterstatning for husdyr

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du må fylle ut elektronisk søknad om rovvilterstatning i Elektronisk søknadssenter (ESS), se lenke under.

  Skjema

  Elektronisk søknad om rovvilterstatning

  Søknadsfrist

  Skjemaet må være fylt ut og sendt innen 1. november i tapsåret. Det kan imidlertid være situasjoner som gjør det vanskelig å overholde fristen. Søknader som kommer inn etter fristen, blir avvist dersom du ikke på forhånd har avtalt noe annet med Fylkesmannen.

  Søknaden sendes til

  Sørfold kommune
  Rådhuset
  8226 Straumen
  post@sorfold.kommune.no

   

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Personal og organisasjonsavdelingen
  Telefon:75 68 50 00
  Epost:post@sorfold.kommune.no
  Postadresse:Rådhuset 8226 Straumen
  Besøksadresse:Sørfold Rådhus

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Næringsavdelingen
  Telefon:75 68 50 13
  Epost:gerd-bente.jakobsen@sorfold.kommune.no
  Nettadresse:http://www.sorfold.kommune.no
  Postadresse:8226 Straumen
  Besøksadresse:Sørfold Rådhus
  Åpningstid:08.00 - 15.45 08.00 - 15.00 (15.05 - 14.09)

  Kontaktpersoner

  Navn:Sørfold kommune Postmottak
  Tittel:
  Epost:post@sorfold.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-02-12 12:55