Gründer: Hege Ruud driver Heges MatOpplevelser

Etablererkurs

Sammen med de andre kommunene i Salten, arrangerer Sørfold kommune etablererkurset Start Opp Salten. Hensikten med kurset er å bidra til lønnsomme bedriftsetableringer i samtlige 9 Saltenkommuner.

Start Opp Salten er basert på helgesamlinger og lokale kveldssamlinger, og forutsetter aktivt arbeid fra den enkelte deltaker mellom samlingene. 

Det blir gitt faglig hjelp underveis til deltakerne fra lokale veiledere og fra fagansvarlige for kurset. En har som mål at den enkelte deltaker i løpet av kurset skal utvikle sin forretningsidé til en ferdig forretningsplan. 

Samtidig får deltakerne treffe andre aktører og etablerere i Salten. 

Deltakerne kan ved avslutningen av kurset få presentere sin forretningsplan for aktuelle finansielle aktører. 

Næringslokaler/næringsareal

Ta kontakt med Sørfold kommune for å høre om ledige arealer/ lokaler til næringsvirksomhet.

Langmoen næringsområde

Klargjøring for ny virksomhet på Langmoen næringsområde vest for Straumen.

 Bedriftsetablering

Næringsavdelingen kan gi individuell informasjon og veiledning om hvordan en etablerer egen næringsvirksomhet. Avdelingen kan blant annet gi informasjon om offentlige støtteordninger, og være bindeledd til kommunale og andre offentlige organer. 

Næringsavdelingen kan også gi næringsfaglig vurdering til etablerere som er registrert arbeidsledige, og som søker dagpenger fra NAV under etableringen.

For oppdatert informasjon på nettet om de fleste sider ved bedriftsetablering og drift, anbefales
Altinn - starte og drive bedrift.

Dette er en gratis tjeneste for bedrifter og etablerere, som har som mål å gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge.

Her finner du etablererpakke, nyttige guider, skjema, maler, oversikt over finansieringsordninger, regler i forhold til skatt og avgifter med mer.


Kontaktinformasjon Sørfold kommune: