I Elvkroken er det dypvannskai. Foto: Øyvind Skogvoll
 

Etablererkurs

Sammen med de andre kommunene i Salten, arrangerer Sørfold kommune etablererkurset Start Opp Salten. Hensikten med kurset er å bidra til lønnsomme bedriftsetableringer i samtlige 9 Saltenkommuner.

 
Start Opp Salten er basert på helgesamlinger og lokale kveldssamlinger, og forutsetter aktivt arbeid fra den enkelte deltaker mellom samlingene. Det blir gitt faglig hjelp underveis til deltakerne fra lokale veiledere og fra fagansvarlige for kurset. En har som mål at den enkelte deltaker i løpet av kurset skal utvikle sin forretningsidé til en ferdig forretningsplan. Samtidig får deltakerne treffe andre aktører og etablerere i Salten. Deltakerne kan ved avslutningen av kurset få presentere sin forretningsplan for aktuelle finansielle aktører. 


Næringslokaler/næringsareal

Ta kontakt med Sørfold kommune for å høre om ledige arealer/ lokaler til næringsvirksomhet.
 

Bedriftsetablering

Næringsavdelingen kan gi individuell informasjon og veiledning om hvordan en etablerer egen næringsvirksomhet. Avdelingen kan blant annet gi informasjon om offentlige støtteordninger, og være bindeledd til kommunale og andre offentlige organer. Næringsavdelingen kan også gi næringsfaglig vurdering til etablerere som er registrert arbeidsledige, og som søker dagpenger fra NAV under etableringen.

For oppdatert informasjon på nettet om de fleste sider ved bedriftsetablering og drift, anbefales
Altinn - starte og drive bedrift.
 

Dette er en gratis tjeneste for bedrifter og etablerere, som har som mål å gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge.

Her finner du etablererpakke, nyttige guider, skjema, maler, oversikt over finansieringsordninger, regler i forhold til skatt og avgifter med mer.


Andre nyttige nettadresser for etablerere:

www.invanor.no

Innovasjon Norge tilbyr tjenester innenfor finansiering, rådgivning, kompetanse, nettverk og profilering.

www.skatteetaten.no

Her finner du informasjon om skatt, moms og arbeidsgiveravgift.

www.spor-oss.no

Gir svar på de vanligste spørsmål om regler for å starte og drive egen bedrift. Nettsiden er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Brønnøysundregistrene, Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Trygdeetaten.

www.nav.no

Her kan du blant annet lese om mulighetene for å motta dagpenger eller attføringspenger under etablering av ny virksomhet.

VINN i Narvik driver nettbasert etablererskole. Ta kontakt med VINN, eller gå inn på www.etablerer.no