Multikanal er en tjeneste som gjør at man kan sende faktura i ulike kanaler. Sørfold kommune har nå tatt dette systemet i bruk.

Fakturaene blir nå fortrinnsvis forsøkt sendt digitalt via eFaktura, Vipps Regning, digital postkasse (Digipost) eller som vedlegg i  e-post. Hvis dette ikke er mulig, blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

eFaktura

eFaktura er vår mest foretrukne distribusjonskanal, og vi vil anbefale alle å krysse av «efaktura – Ja takk til alle» i nettbanken. eFaktura sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt slik at du slipper å taste inn beløp, konto- og KID-nummer.

AvtaleGiro

Her overlater du arbeidet med å betale regningen til banken din. På den måten blir regningene alltid betalt tidsnok, og du slipper dermed eventuelle purringer. Dersom du som kunde har Avtalegiro, vil betalingen som tidligere bli trukket direkte i nettbanken. Det anbefales at du også etablerer eFaktura eller noen av de andre digitale kanalene for å unngå å få kopi av fakturaen på papir.

Faktura via Vipps

Gjennom den nye løsningen har vi nå mulighet til å tilby Vipps eFaktura. Dette forutsetter at du benytter Vipps, og har aktivert Vipps eFaktura inne i appen.

Faktura i Digipost

For å motta faktura på Digipost må du ha opprettet en digital postkasse hos Digipost. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller Vipps-faktura, vil disse være foretrukket foran Digital Postkasse. Husk å sjekke at varsling i Digipost er aktivert, slik at det ikke vil ligge uåpnede fakturaer i denne kanalen.

Faktura som vedlegg i e-post

Ønsker du å få fakturaen tilsendt som PDF-vedlegg til e-post, kan du kontakte oss for å få registrert din epostadresse i vårt system.

Da sender du en e-post til okonomi@sorfold.kommune.no

NB! Vi må presisere at dersom du har andre digitale kanaler som eFaktura, Vippsfaktura eller Digital postkasse, vil disse bli foretrukket fremfor epost.

Faktura levert i postkassa

Dersom vi ikke får treff i noen digitale kanaler, vil fakturaen bli levert i postkassa på samme måte som tidligere, og den eneste forskjellen du vil merke er at utseende på fakturaen er noe endret. Vi oppfordrer imidlertid alle til å gå over til en av de digitale fakturaløsningene vi nevner i denne artikkelen.