I romjulen kom det hyggelig melding om at søknaden har gitt full uttelling: Straumen Ungdomsklubb er tildelt 90.000 kroner fra Frifond til å utvikle en møteplass for datakultur og kreativ teknologi.

–Prosjektet skal styrke ungdomsmedvirkningen og utvide tilbudet i klubben, opplyser Sveinar Aase.

Datakultur omfatter blant annet:

  • Streaming
  • Spillproduksjon
  • Digital musikkproduksjon
  • Filmproduksjon og redigering
  • Digital tegning og kunst.

Et tilbud innen datakultur eksisterer i dag i kulturskolen, som har gruppeaktivtetene Kamera på 1-2-3 og Film, lyd og scene.  Man kan også delta i UKM med datakultur.

Nå bygges viktige forbindelseslinjer til klubbmiljøet.

Av prosjektets budsjett går det fram at det skal kjøpes 3-4 kraftige PC-er til gaming og film/lydredigering, det skal holdes kurs og workshops og det skal investeres i mikrofoner og annet utstyr.

Det er satt opp en fremdriftsplan, som også omfatter besøk hos ungdomsklubber med suksesshistorier på datakultur.

Siden satsingen er et prosjekt, har det en start og en avslutning.

Men utstyret og kompetansen skal videreføres etter prosjektperioden.

–Ungdomsmedvirkning og koordinering av tilbudet er en kontinuerlig prosess som må vedlikeholdes, tilpasses og fornyes, skriver ungdomskoordinator Sveinar Aase i søknaden.

Prosjektet er ledd i en omfattende oppgradering av innhold og lokaler for Straumen ungdomsklubb.

Klubben holder til i aktivitetshuset Bakeriet. Lokalet er fortsatt et sambrukshus, men med økt ungdomspreg.

Støtteordning for barn og ungdom

Frifond er en statlig støtteordning for barn og unge opprettet av Stortinget. Ordningen presenterer seg slik:

Vi er Norges enkleste og minst byråkratiske støtteordning for barn og unge. Vi gjør det mulig å drive med det dere har lyst til – der dere bor.

Søknader til Frifond må signeres av en ungdom og en voksen.

Ny logo frifond