Næringssjef Gerd Bente Jakobsen forteller at det er 8-10 mann som møter opp hver gang de samles.

–Noen sager, noen bærer fram stranger, andre kapper ved og legger i sekker.  Deltakerne får med veden hjem, og har virkelig fått fylt opp vedlagrene sine i løpet av høsten.

Det blir fint og lyst etter dem, sier hun.

Nå er vinteren her, og prosjektet settes på pause.

–Men vi starter opp igjen til våren, og da er både gamle og nye skogsfolk velkommen, opplyser næringssjefen.

På vegne av Sørfold kommune retter hun en stor takk til deltakerne så langt.

Ryddeprosjektet er et samarbeid mellom Salten friluftsråd og Sørfold kommune, som finansieres av friluftsrådet.