Illustrasjonsfoto: Sørfold har mange oppdrettsanlegg i sjø. Bildet er tatt i Kalvika.

Fordeler inntekter fra laksekonsesjoner

Fiskeridirektoratet utbetaler i disse dager 60 millioner kroner fordelt på 170 kommuner og fylkeskommuner, som den aller første utbetalingen fra Havbruksfondet.

–Vi er nå i ferd med å tildele ny vekst i oppdrettsnæringen, som kan gi betydelige inntekter til kommunene og fylkeskommunene i 2018. Mitt håp er at de ser denne gulroten, og at det stimulerer dem til å legge til rette for næringen, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

80 prosent av inntektene fra vekst i lakseoppdrettsnæringen fordeles til kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet.

Gjelder oppdrettsanlegg i sjøvann

Alle kommuner og fylkeskommuner som i følge Akvakulturregisteret har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig.

Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, jo større andel av midlene vil de få.

Dette opplyser Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel.

Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann vil inngå i fordelingsnøkkelen.

Her kan du se hvordan første utbetaling fra Havbruksfondet er fordelt:

Fordeling av midler fra Havbruksfondet 2017