Samspillkonsert i kulturskolen

En digitalmikser vil gi samspillkonserter som denne et løft, og gjøre kulturskolen mest mulig selvberget på lyd.

Formidabel utvikling

–  Vi har hatt en formidabel utvikling i Ungdommens Kulturmønstring og kulturskolen de siste årene, skrev Sveinar Aase i søknaden til Musikkutstyrsordningen.

Pr. i dag går ca. halvparten av grunnskoleelevene i kulturskolen, og UKM 2015 hadde over sytti deltakere.

–  Mange store scenenumre spenger kapasiteten for en 16-kanals mikser, derfor ønsker vi oss en 32-kanals digitalmikser.

Denne kan også brukes tli å gjøre opptak, noe som gir oss nye muligheter og tilfører en ny dimensjon til undervisningen i kulturskolen, sier han.

Ungdom i alle roller

Ønsket om en slik mikser ser nå ut til å bli oppfylt: Nylig kom positivt svar fra Musikkutstyrsordningen, med tilsagn om en støtte på 23.000 kroner. Resten dekker kulturenheten selv.

–  Vårt motto ved konserter og forestillinger er ungdom i alle roller. Dette gjelder både under UKM og ved andre oppsetninger.

For eksempel når vi skal sette opp igjen musikalen Marg og bein under Kraftfestivalen 2016, blir det med ungdom både på scenen, i orkesteret og i produksjonsapparatet,  sier Sveinar Aase.

Nytt tilbud i kulturskolen dette skoleåret

Kulturskolens nye undervisningstilbud lyd-og sceneproduksjon gir også nye muligheter, og utvikler ung kompetanse. Her er det lærer i gitar, bass og band Andreas Kopland Berger som underviser.

En pool av unge arrangører

–  Tanken er at vi med en pool av unge arrangører, primært rekruttert gjennom UKM og Lyd – og sceneproduksjon, kan ha ungdomsmedvirkning foran, bak og rundt scenen i alle konsertproduksjoner gjennom hele året.

Ungdom skaper sin egen aktivitet

–  Her har vi også et mål om økt samarbeid mellom UKM, kulturskolen, Den kulturelle skolesekken og ungdomsklubbene, slik at ungdom i størst mulig grad tar ansvar og skaper sin egen aktivitet, sier UKM-koordinator, kulturskolelærer og distriktsmusiker Sveinar Aase

Han håper og tror  den nye mikseren er på plass til neste års kulturskolefestival, som starter 15. februar.