En inkluderende klubb

–Vi er en liten ungdomsklubb, en utkant i et utkantstrøk, skriver Marius Moen Mareliussen i søknaden til Frifond, på vegne av klubbstyret.

Klubben planlegger en kveld med paintball. De har også budsjettert med to turer til bowlinghall på Fauske, samt nye dartpiler og diverse utstyr for utendørs bruk.

–I klubben vår inkluderer vi alle ungdommene i bygda, skriver klubbstyret.

Nylig kom positivt svar på søknaden, og de får 20.000 kroner som de søkte om.

Ungdomskoordinator Sveinar Aase har bistått ungdommene i søknadsprosessen.

Lokaler Røsvik ungdomsklubb

De flinke ungdommene har pusset opp klubblokalene selv. Dette ble gjennomført i fjor, og bildet over viser status etter oppussingen.

Mørsvik: Fra barnehage til ungdomsklubb.

Kjeller`n ungdomsklubb i Mørsvik har også lagt ned imponerende dugnadsinnsats i oppgradering av sine klubblokaler i kjelleren på Mørsvik skole.

Fra barnehage til ungdomsklubb er tittelen på deres prosjekt, og klubben fikk støtte fra lokalt næringsliv og Frifond til å oppgradere klubben.

I november blir det offisiell innvielse av lokalene.

I juni arrangerte Kjeller`n ungdomsklubb Våkenatt med deltakere fra hele Salten.

Straumen: Oppussing og nytt inventar

På Straumen er det ungdomsklubb på Bakeriet.

Der er det også startet en prosess for å gi lokalene økt ungdomspreg. Veggene skal males, og nytt utstyr og inventar skal kjøpes inn. Videre skal det tidligere sløydrommet ominnredes til gamingrom.

Det søkes om 90.000 kroner fra Frifond til dette, og svar forventes i desember.

Kommunestyret har bevilget 56.000 kroner i fondsmidler til oppgradering av Bakeriet.

Frifond er en statlig tilskuddsordning for barn og unge.

Pengene som deles ut gjennom Frifond er penger som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.

Fritidsklubber kan søke på disse midlene via Ungdom og Fritid  - Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus.

Samtlige tre ungdomsklubber i Sørfold er medlemmer av Ungdom og Fritid.

Logo frifond