Coop Nordland er sponsor

Det er seniorrådet i samarbeid med følgende foreninger som er ansvarlig for familiedagen:

  • Mental Helse Sørfold
  • Lions Sørfold
  • Fauske og Sørfold Jeger – og fiskerforening
  • Sørfold Helsesportslag.

Seniorrådets leder Jan Arne Johansen ønsker alle velkommen til en hyggelig dag i friluft.

–I tillegg til aktivitetene blir det  grilling av pølser og laks, samt servering av kaffe og saft.

Vi retter en stor takk både til foreningene som stiller opp, og til Coop Nordland som er sponsor, sier Johansen.

Arrangementet er lagt til området ved hytta til Fauske og Sørfold Jeger- og fiskerforening i Gjerdalen, der det også er fint å gå tur.