Den store summen vitner om aktiv og kreativ innsats fra elever, lærere og foreldre. Men den forteller også noe viktig om lokalsamfunn som støtter opp om skolene og deres arrangementer.

Liten skole med stort engasjement

Nordsia oppvekstsenter melder om flott oppmøte og en trivelig aksjonskveld 20. oktober.

Elevene hadde laget powerpoint med informasjon om Leger uten grenser. I kaféen solgte de kaffe, te, pizza-snurrer, kanelsnurrer og kaker.

I tillegg var det posesalg av kaker, "barnehageboller", pizzasnurrer og kanelsnurrer.

–Og som vanlig hadde vi loddsalg og tombola. Til sammen kom det inn 19.871 kroner. Dette er vi svært stolt av, og vi takker alle som bidro, sier rektor Arne-Harry Nilsen.

Løpende elever, underholdning og utstilling

Ved Straumen skole løp småskoletrinnet aksjonsrunder i sykkeløypa, sponset av Sisomar og Elkem.

Som oppvarming før løpet danset de BlimE-dansen (bildet over), og etterpå løste de aksjons-quiz. 1.klasse fikk god lese-hjelp av sine faddere i 3.klasse.

Dagen ble avsluttet med aksjons-kafé i Rådhussalen, der foresatte på småskoletrinnet hadde ordnet til et flott og vellykket arrangement med deilig bevertning og spennende lotteri.

Dette skriver skolen selv på sin facebookside.

Til sammen innbrakte aksjonsrunder, kafé, lotteri og salg av elevprodukter et samlet beløp på 20 360  kroner til TV-aksjonen fra Straumen skole.

Dyktige elever bidro i alle ledd.

Røsvik skole fulgte opp fjorårets vellykkede opplegg med loppemarked og kafé.

Aksjonskveld 22 Røsvik skole

Elever styrte kassen. I bakgrunnen ser vi  folk i kø for å tippe antall godteri i et stort glass. Dette var en populær aktivitet!

Fristende fat med mat og kaker var også en del av tilbudet. På sitt arrangement fikk Røsvik skole inn 9.090 kroner, og de takker alle som bidro med mat og lopper.

Røsvik skole forteller på sin facebookside at dyktige elever bidro i alle ledd.

Kommunekomitéen følger også opp med takk. Både til skolene med sine støttespillere og til alle som  har bidratt  til det flotte resultatet for Sørfold.