Ordfører Lars Evjenth og barn i Straumen barnehage

Ordfører Lars Evjenth overrakte innrammet takkediplom til barna i Straumen barnehage, og takket for flott innsats.

Stolt av engasjementet hos barn og unge

–  I dag er jeg en veldig stolt ordfører, sier han.

Straumen barnehage har hatt kafé, og har solgt kunst som barna har laget. Dette innbrakte 10.364 kroner til TV-aksjonen.

Både Nordsia oppvekstsenter og Røsvik skole hadde aksjonsarrangement torsdag ettermiddag, og samlet inn henholdsvis 13.632 kroner og 15.402 kroner til TV-aksjonen.

Først ut av skolene var Straumen, som hadde aksjonskveld onsdag.  Denne ga et bidrag på 15.137 kroner. I tillegg solgte elevene selvlagete bilder til bedrifter og andre, og her kom det inn 3.500 kroner.

Tidligere på dagen var det løp for regnskogen, der Sisomar AS sponset de spreke elevene med 5.000 kroner.

Løkta barnehage har hatt aksjonskafé, der de blant annet solgte høstsuppe. Kaféen innbrakte 2.745 kroner til TV-aksjonen.

Fantastisk innsats i hele kommunen !

10 kroner pr. innbygger fra kommunestyret

15. oktober møttes det nye kommunestyret for første gang, og de bevilget 10 kr. pr. innbygger, dvs. 19.530 kroner til TV-aksjonen.

Pr. nå har Sørfold bidratt med 91.887 kroner totalt.

Dette plasserer kommunen øverst på Nordlandstoppen og som nr. 6 på landsbasis, basert på bidrag pr. innbygger. Basert på totalt innsamlet beløp ligger Sørfold på 3. plass i Nordland.

 Dennne statistikken og tatalbeløpet endrer seg stadig, og du kan følge med på giverstafett.no, som oppdateres fortløpende, her linker vi til Sørfolds side, der du også kan se hvilke foreninger og bedrifter som har bidratt til TV-aksjonen og rengskogfondet til nå:

Givertstafett, bidrag fra Sørfold

På søndag er selve aksjonsdagen. Da stiller ungdomsskoleelever som bøssebærere. Kommunekomitéen ber alle ta godt i mot dem.