Grendemøter er avholdt i hele kommunen

Ferdselsåreplaner er et verktøy for bedre kartfesting og mer målstyrt utvikling og drift av stier, ruter, løyper og leder. Dette er avgjørende infrastruktur for friluftslivet og reiselivet. En ferdselsåreplan består av 2 deler:

  • Kort, skriftlig plan med strategier for utvikling og drift.
  • Helhetlig og oppdatert digitalt temakart over stier og løyper for hele kommunen.

Under planprosessen er det gjennomført grendemøter i hele kommunen.

Egen prosjektgruppe ble oppnevnt. Denne har bestått av:

  • Bjørn Godal, Salten Friluftsråd
  •  Sylvi Katrin Brandsæther, folkehelsekoordinator
  •  Gerd Bente Jakobsen, næringssjef
  •  Steinar Strand, pensjonist og ildsjel
  •  Arne Harry Nilsen, rektor og ildsjel
  •  Øystein Vedal, leder Røsvik og omegn nærmiljøutvalg

Planen er utarbeidet av Salten Friluftsråd v/ Bjørn Godal, i samarbeid med kommunen og prosjektgruppen.

20. juni 2023 vedtok kommunestyret å legge forslag til Ferdselsåreplan 2023-2027 på høring.

Høringsutkast, Ferdselsplan for Sørfold 2023-2027

Kart:

Sørfjorden

Strøksnes

Straumen

Røsvik

Rago

Mørsvikbotn

Gjerdalen

Kobbskaret

Etter høringsrunden skal innkommende høringsuttalelser gjennomgås og eventuelt innarbeides i planen.

Deretter skal planen behandles i plan- og ressursutvalg og formannskap, med endelig behandling i kommunestyret høsten 2023.

Frist for innspill: 20. august 2023.

Disse kan sendes via skjema under her, eller som e-post til post@sorfold.kommune.no