Bildet: Kobvatn er et av fokusområdene. Foto: Ragnhild H. Hansen.

Utbyggingen finansieres fra næringsfondet og tilskudd fra Nkom

Sørfold kommune utlyste i mai en konkurranse for utbygging av bredbånd i kommunen.

Kommunen har fått tilskudd fra Nkom (Najonal kommunikasjonsmyndighet) til utbyggingen, og har i tillegg bevilget penger fra næringsfondet, for å sikre et bedre bredbåndstilbud i områder der aktørene ikke ser det markedsmessig forsvarlig å bygge ut.

Ved fristen torsdag 12. juli hadde det kommet inn tilbud fra fire ulike selskap.

Anbudet var delt opp i fire fokusområder, der bredbåndstilbudet er svært dårlig i dag, og i tillegg to områder der kvaliteten på bredbåndstilbudet er varierende og til dels dårlig.

Valg av leverandør offentliggjøres 16. august

Selskapene har lagt inn tilbud på fra ett til fire av disse områdene. Informasjon om hvilke selskap som har lagt inn tilbud på de enkelte områdene vil ikke bli offentliggjort før en avgjørelse om tildeling er tatt.

–Vi synes det er svært positivt at flere selskap har vist interesse og gitt tilbud om bredbåndsutbygging i de utvalgte områdene våre, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen

Nå vil kommunen i samarbeid med selskapet Dekningsspesialisten AS bruke tiden fram til 16. august, som er datoen for valg av leverandør og kunngjøring av dette, på å finne det beste tilbudet for hvert enkelt område.

Se også:

Bredbåndsprosjektet i rute