Fiske i Kobbelva

Fiske i Kobbelva. 

Flere årsaker til restriksjoner

I enkelte vassdrag er det fiskeforbud.  Mulige årsaker til dette er at det ikke er etablert grunneierlag, eller at fangststatistikken har vist så stor nedgang at man fatter vedtak om fiskeforbud for å prøve å avhjelpe dette.

Fiskeregler for Nordland (pdf

Områder i Sørfold med salg av fiskekort.pdf

Mørsvikelva åpnet for fiske

Tidligere år har det vært  fiskeforbud i Mørsvikelva, nå er det åpnet  for fiske fra 1. juli og ut august, se tabellen nedenfor.

Barn og unge

Ved fiske i lakseførende  vassdrag må alle ha fiskekort, men i innlandsvatn kan barn og unge under 16 år fiske gratis med stang/handsnøre.

I vatn som ligger på statlig grunn kan alle under 20 år og over 67 år fiske gratis med stang/handsnøre.

Kjøp av fiskekort for statlig grunn, les mer på

inatur

Husk fiskekort

Ved fiske i lakseførende  vassdrag må alle ha fiskekort

Fiskerestriksjoner for Sørfold 2016

L = Laks

Ø = Ørret

R = Sjørøye

Bonnåga   Forbud
Færøyvassdraget   Forbud
Kobbelvvassdraget L:15.06-31.08
Ø:15.06-14.09
R:15.06-31.08
Sesongkvote pr. fisker: 10 sjørøye
Lakselva (Valjord) L:01.07-15.08 Sesongkvote pr. fisker: 2 laks
Laksåga (Nordfjord) Ø:01.07-31.08
R:01.07-31.08
Ikke tillatt å fiske fra Nerfjordosen og ned til sjøen. Tillatt å avlive oppdrettslaks hvis den som har fiskeretten sørger for innsending av skjellprøver fra all slik laks.
Mørsvikelva L:01.07-31.08
Ø:01.07-31.08
Totalkvote for hele vassdraget: 5 laks og 15 sjøørrett
Rørstadvassdraget L:15.06-31.08
Ø:15.06-31.08
R:15.06-31.08
 
Storelva i Botnfjorden L:15.06-31.08
Ø:15.06-31.08
R:15.06-31.08
 
Straumenvassdraget L:15.06-14.09
Ø:15.06-14.09
R:15.06-14.09
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye