Fiske i Kobbelva

Fiske i Kobbelva. 

Flere årsaker til restriksjoner

I enkelte vassdrag er det fiskeforbud.  Mulige årsaker til dette er at det ikke er etablert grunneierlag, eller at fangststatistikken har vist så stor nedgang at man fatter vedtak om fiskeforbud for å prøve å avhjelpe dette.

Fiskeregler for Nordland (pdf)

NB! Oversikten over grunneiere og andre som selger fiskekort for vassdrag og vatn i Sørfold er  oppdatert. Her er den:  

Fiskekort 2017

Barn og unge

Ved fiske i lakseførende  vassdrag må alle ha fiskekort, men i innlandsvatn kan barn og unge under 16 år fiske gratis med stang/handsnøre.

I vatn som ligger på statlig grunn kan alle under 20 år og over 67 år fiske gratis med stang/handsnøre.

Kjøp av fiskekort for statlig grunn, les mer på

inatur

Husk fiskekort

Ved fiske i lakseførende  vassdrag må alle ha fiskekort

Fiskerestriksjoner for Sørfold 2017

L = Laks

Ø = Ørret

R = Sjørøye

Bonnåga   Forbud
Færøyvassdraget   Forbud
Kobbelvvassdraget L:15.06-31.08
Ø:15.06-14.09
R:15.06-31.08
Sesongkvote pr. fisker: 10 sjørøye
Lakselva (Valjord) L:01.07-15.08 Sesongkvote pr. fisker: 2 laks
Laksåga (Nordfjord) Ø:01.07-31.08
R:01.07-31.08
Ikke tillatt å fiske fra Nerfjordosen og ned til sjøen. Tillatt å avlive oppdrettslaks hvis den som har fiskeretten sørger for innsending av skjellprøver fra all slik laks.
Mørsvikelva L:01.07-31.08
Ø:01.07-31.08
Totalkvote for hele vassdraget: 5 laks og 15 sjøørrett
Rørstadvassdraget L:15.06-31.08
Ø:15.06-31.08
R:15.06-31.08
 
Storelva i Botnfjorden L:15.06-31.08
Ø:15.06-31.08
R:15.06-31.08
 
Straumenvassdraget L:15.06-14.09
Ø:15.06-14.09
R:15.06-14.09
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye