Etter 12. september får alle kommuner tilgjengelig en oppdatert versjon av koronavaksinen. Den nye versjonen gir noe bedre beskyttelse mot Omikron (BA.1) enn de opprinnelige vaksinene.  

Du har anledning til å avbestille din vaksinetime nå, og vente med å bli koronavaksinert til etter at vi har fått ny vaksineversjon en gang etter 12. september.

–Men  Folkehelseinstituttet anbefaler ikke dette, opplyser kommuneoverlege Nadezda Wessel.  

–Vaksinasjon med den vaksinevarianten som gis før vi får oppdatert vaksineversjon, gir nemlig fortsatt god beskyttelse mot alvorlig sykdom etter smitte av alle varianter av koronavirus, presiserer kommuneoverlegen.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:

• Personer 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere.
• Personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19. .
 
Intervall fra forrige oppfriskningsdose bør være minimum 4 måneder.
 
Anbefalingen om ny dose for personer  65 år og eldre gjelder uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon.
 
Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennopmgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi bedre immunrespons.
Vi ber innbyggere fra 65 år og oppover som ønsker 4. dose covidvaksine, om å kontakte legekontoret enten på pasientsky eller på telefon 756 85 140.