Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:

• Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere (oppstart 1.juli).
• Personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 (planlagt oppstart høsten 2022).
Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.
 
I første omgang ver vi derfor om at innbyggere over 75 år som ønsker 4.dose covidvaksine, om å kontakte legekontoret enten på pasientsky eller på telefon 756 85 140. Vaksinene er forventet i uke 29.