Poeten Frank A. Jenssen

Frank A. Jenssen.

Fangsfolk som ble industriarbeidere

De som har produsert denne forestillingen presenterer den slik:

«Fjordfolk er en historie i musikk, leste tekster og bilder om de som brøt opp fra sine liv som fiskerbønder og fangstfolk – bumenn og samer.

De ble rallare og industriarbeidere som bygde vårt urbane samfunn i nord. Historien er den samme for alle nordnorske industristeder.  Men til tross for etniske fordommer og konflikter har vi et felles ønske om å finne, og holde på vår identitet i denne steinrøysa som elsker å tukte oss med hardt klima. Uansett etnisitet, er vi alle Fjordfolk.  Og vi står han av - sammen.»

Musikk, bilder og lest tekst

Forestillinga er tospråklig, og vi får en blanding av lest tekst og sangtekster på samisk og norsk. Lars Andreassen fra Vassdal har komponert og skrevet tekstene til den samiske musikken, mens Frank A. Jenssen i hovedsak har hatt hånd om de norske tekstene.

Forestillinga er illustrert med Frank A Jenssens fantastiske bilder av mennesker og natur. Franks varme radiostemme vil også binde sammen det musikalske med leste tekster.

Aktivitetshuset Bakeriet, Straumen tirsdag 17. februar kl. 11.30. Gratis adgang.

Forestillingen er ledd i en turné i regi av Den kulturelle spaserstokken i Salten.

Turnéen innledes i Hamarøy 16. februara, og abrundes på Fauske 20. februar.

Tirsdagstreff med kaffesalg og buss

I Sørfold legges arrsangementet  til det faste tirsdagstreffet på aktivitetshuset Bakeriet, der det denne gangen er Sørfold Lokalhistorielag som sørgerfor kaffe og vafler.

Gratis buss for eldre, fra Kvarv ca. kl. 09.00 og fra Røsvik ca. kl. 10.15. Påmelding buss: Kulturkontoret, tlf. 75 68 53 33/97530437 innen dagen før kl. 13.00.