Byggetrinn to, som forventes ferdig i mars 2015

Det nye leilighetsprosjektet i Smiveien på Straumen har økt etterspørselen etter startlån. Prosjektet har også ført til at det blir flere ledige eneboliger på markedet.

Leilighetene på bildet tilhører byggetrinn to, som forventes ferdig i mars neste år.

Lån som tildeles etter behovsprøving

Startlån er en låneordning som behandles i kommunene, men finansieres av Husbanken.

Startlån tildeles etter behovsprøving, og skal bidra til at husstander som har en uegnet bosituasjon kan få bedret denne ved hjelp av Startlån. Søkerne må likevel ha økonomi til å betjene lån over tid,og ha tilstrekkelig igjen til sitt livsopphold.

Etterspørselen varierer fra år til år, etter antall boliger som er til salgs.

Sirkulasjon i boligmarkedet

I saken som legges fram for formannskapet 5. desember og kommunestyret 16. desember, går det fram at kommunen har hatt en del pågang i forbindelse med byggingen av nye borettslagsleiligheter på Straumen, og at tilgangen til nye leiligheter også har ført til at det blir ledige eneboliger på markedet.

Dette ved at eiere av eneboliger selger sine hus og kjøper seg leilighet i stedet.

Åtte søknader innvilget i år

Hittil i år er det utbetalt 2.064.000 i startlån via kommunen. Det er innvilget åtte søknader om startlån i år.

Pr. dato er det fortsatt gjenstående restmidler på kr. 1.185.264, men rådmannen anbefaler at det likevel søkes om 2 millioner kroner i nye startlånsmidler for 2015.

Boligtilskudd er en behovsprøvd ordning

I tillegg til ordningen startlån har Husbanken også noe som heter boligtilskudd.

Dette er midler som kommunen får bevilget etter søknad til Husbanken.

Ordningen er sterkt behovsprøvd, og tildeles etter retningslinjer som Husbanken har.

Husbanken har et tilskudd til etablering og et tilskudd til tilpasning/utbedring. Før 2012 kunne kommunene overføre midler mellom disse to ordningene, men dette er nå opphørt.

Krav om boligsosial handlingsplan

–  Vi har forbrukt tilskuddsmidlene, og vil søke om nye midler for 2015. Behovet for tilskudd må synligjøres gjennom en boligsosial handlingsplan eller planlagte prosjekter.

Sørfold kommune er nå i gang med å lage en boligsosial handlingsplan, skriver rådmannen blant annet i saksframlegget.