Næringslivet stiller opp

Komitéens leder Sten-Robert Hansen har gjennomført den tradisjonelle ringerunden til bedrifter, og har møtt stor velvilje.

Både Sisomar og Elkem sponser elever på småtrinnet ved Straumen skole som har løpt aksjonsrunder til inntekt for TV-aksjonen.

Stort engasjement

Samtlige tre skoler skal ha åpne arrangementer til inntekt for TV-aksjonen, og disse er lagt til torsdag 20. oktober. På Nordsia oppvekstsenter er det aksjonskveld kl. 18.00, Røsvik skole skal ha loppemarked og kafé på samfunnshuset kl. 17.30, mens Straumen skole legger sitt arrangement til Rådhussalen kl. 17.00-18.30.

Løkta barnehage inviterer til foreldrekafé fredag 21. oktober kl. 13.30-15.30, mens Straumen barnehage satser på digital innsamling.

Søndag 23. oktober, på selve aksonsdagen, inviterer Straumen skole- og ungdomskorps til aksjonskveld med konsert.

Alt dette føyer seg inn i en flott og mangeårig tradisjon.

Kommunestyret har gitt 15.000 kroner til TV-aksjonen.

Digital bøsse

Alt som kommer inn til TV-aksjonen fra givere i Sørfold helt fram til aksjonssøndagen 23. oktober kl. 18.00 blir registrert på Sørfold kommune. Dette gjelder både for VIPPS (2133), giverstafett eller bidrag via SMS – eller kontant.

Sørfold kommune har opprettet en digital bøsse i anledning årets TV-aksjon, som du ser under her. Der kan du gi anonymt, eller dele på din facebook-profil at du støtter Leger uten grenser.

Bøsser settes ut

For de som ikke bruker digitale kanaler og ønsker å gi penger, settes det ut bøsser i butikker, på institusjoner og på noen arrangementer.

Kontanter kan også leveres på aktivitetshuset Bakeriet på selve dagen – søndag 23. oktober kl. 15.00-17.00. Der samles komitéen.

Lag og foreninger, samt bedrifter oppfordres til å gi via

Giverstafett.