Ermin Krehic

Ermin Krehic på kontoret sitt.

Integrering i samfunnet

Flyktningetjenesten bistår flyktninger med integrering i kommunen.

–  Kommunen hjelper flyktningene med et sted å bo, og vi arbeider for at de skal bli kjent med lokalsamfunnet. Dette kan for eksempel skje gjennom besøk på bedrifter og institusjoner.

Språkkafé

–  Biblioteket arrangerer sprkåkkafé en gang i måneden, og der kan flyktningene både bli kjent med lokalbefolkningen og trene på å snakke norsk, sier Ermin Krehic, som oppfordrer frivillige til å komme på språkkaféene, slik at det blir mange samtaler på norsk rundt bordene.

Neste språkkafé på biblioteket er onsdag 26. april kl. 12.00-14.30.

Velkommen!

En viktig del av tjenestetilbudet til flyktninger er:

  • Etablering av flyktningeleiligheter/hus
  • Boveiledning
  • Bistand i kontakt med det offentlige
  • Integrering i norsk næringsliv

Introduksjonsprogrammet

Flyktninger mellom 18 og 55 år har rett og plikt til å delta på introduksjonsprogrammet når de er bosatt i kommunen. Introduksjonsprogrammet er et fulltids-, helårlig program som går opp til 2 år.

Målet med introduksjonsprogrammet er å kvalifisere den bosatte flyktningen til ordinært arbeid eller ordinær utdanning. I spesielle tilfeller kan programmet forlenges med opp til 1 år til, dette forutsetter god innsats fra deltakeren selv.

Programmet består av grunnleggende norskopplæring inkludert 50 timer samfunnskunnskap, språkpraksis, arbeidspraksis og kvalifiserende kurs og aktiviteter.

Tilpasses den enkelte deltaker

Programmet skal tilpasses hver enkelt deltaker og dennes bakgrunn, ønsker og mål. Deltaker og programveileder utarbeider ved oppstart i programmet en individuell plan som danner grunnlaget for kvalifiseringen.

Deltakere i Introduksjonsprogrammet mottar månedlig introduksjonsstønad mens de deltar, og stønaden er ment å dekke alle utgifter deltakeren har. Stønaden er 2 ganger Grunnbeløpet i Folketrygden. Deltakere må levere signerte oppmøteskjema før stønad utbetales.

Kommunen plikter å tilby introduksjonsprogram senest 3 måneder etter bosetting.

Flyktninger med begrenset oppholdstillatelse har ikke rett og plikt til introduksjonsprogram, men kommunen kan vurdere å tilby programmet etter søknad.

Kontaktinformasjon:

  • Flyktningekoordinator Ermin Krehic, tlf. 916 97 507
  • E-post: ermin.krehic@sorfold.kommune.no
  • Flyktningekoordinator har kontor på NAV, Rådhuset.  Åpningstid der er mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.00-14.00, men du kan ringe Ermin og gjøre avtaler også utenom denne åpningstiden.