Full drift igjen fra 11. mars etter oppsatt tømmeplan

Retur ga 26. februar beskjed om at de avslutter kontrakten med Iris Salten IKS  med umiddelbar virkning. Dette gjelder alle ruter i Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy.

Grunnen er at Retur  tapte en stor kontrakt i Vestfold og har innstilt all drift.   

4. mars opplyser Iris at de har ansatt 15 Retur-ansatte og har seks biler i Bodø som står klar for godkjenning hos Biltilsynet.

De bekrefter også det de gikk ut med i forbindelse med konkursen: De er klare til å renovere igjen fra mandag 11. mars.

Oppsatt tømmeplan følges. Avfall som skulle ha vært hentet settes ut ved neste tømming. Restavfallet plasseres ved restavfallsdunken i sort sekk.

Iris beklager situasjonen, og vil gjøre alt de kan for at dette ikke skal skape problemer for innbyggerne i berørte kommuner.