Vi er inne i den landsomfattende Brannvernuka, som er lagt til uke 38 hvert år. På grunn av koronasituasjonen blir det ikke åpen dag på brannstasjonene.

I stedet settes fokus på brannvern i hjemmet.

Tema i år er LADEVETT FOR TRYGG LADING og brannøvelse hjemme.

Det er heldigvis ikke mange branner som starter i elektriske produkter under lading.  Branner som oppstår uten tilsyn eller om natten, kan likevel få store konsekvenser.

Med et økende antall elektriske produkter i norske hjem, øker sannsynligheten for at uønskede hendelser oppstår.

Derfor er det viktig at du følger disse reglene:

Trygg lading, foto: Johner

Brannøvelse hjemme

Vi oppfordrer også innbyggerne til å ha brannøvelse hjemme 1-2 ganger i året.

Her får du gode tips om brannøvelse i hjemmet

Trygg hjemme

Brannvernuka er viktig for å rette særskilt søkelys på brannforebygging, og involvere befolkningen i kampanjer og arrangementer.

 Samtidig er dette en innsats som foregår hele året.

Sørfold kommune har sammen med andre kommuner inngått samarbeidsavtale med Salten Brann om brannforebyggende tiltak for hjemmeboende som er i spesielt utsatte grupper.

Dette samarbeidet har fått navnet Trygg Hjemme Salten.

Målet er at alle kommunens funksjoner som har kontaktflater og kunnskap om risikoutsatte grupper og brannsikkerhet samarbeider om forebyggende brannvern.

Trygg Hjemme Salten er et livsviktig samarbeid for å redde liv. Hjemmeboende eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykisk helseproblematikk er sårbare for brann og er overrepresentert i dødsbrannstatistikken

Kommunestyret har vedtatt en egen handlingsplan for dette viktige arbeidet. Denne skal revideres i høst.

Gjeldende handlingsplan Trygg hjemme