Bildet: Silisiumdansen med kulturskolens danseelever skal fremføres for kongeparet. Dette innslaget knytter sammen kultur og industri – to viktige elementer i Sørfolds profil.

Kongeparet besøker Sørfold tirsdag 12. juni, program:

Kongeparet ankommer Straumen småbåthavn: Oppmøte senest kl. 09.30.
Sjalupp legger til kl. 10.05.  Det er avsatt plass til publikum på området, men man må velge mellom dette og arrangementet ved Straumen skole.

Folkefest på uteområdet ved Straumen skole

Publikum må møte opp senest kl. 09.30.

Gratis kaffe og marsipankake, salg av pølse med brød, brus m.m. kl. 09.30-12.00.

Kongeparet med følge går inn i Sørfoldhallen ca. kl. 10.30, for å hilse på eldre fra kommunen og delta i realfagsdag (kun de i dette tidsrommet).

Vi oppfordrer publikum til å bli under hele utearrangementet.

Kl. 10.13: Kongeparet ankommer.

  • Blomsteroverrekkelse v/ elever.
  • Tale v/ ordfører Lars Kr. Evjenth
  • Nordbygda skolekorps og Straumen skole- og ungdomskorps spiller
  • Kulturinnslag v/ elever fra kulturskolen, musikere og voksne korsangere
  • H.M. Kongen taler

Kl. 10.45 – 11.15: Kulturskolen, korps og musikere underholder

Kl. 11.30: Gaveoverrekkelse.

Kl. 11.33: Kongeparet forlater Straumen skole og går om bord i kongeskipet via sjalupp i Straumen småbåthavn. Det er hyggelig om småbåter vil følge dem ut fjorden.

Ca. Kl. 12.00: Sørfoldhallen åpner for alle, slik at publikum kan se noe av det flotte opplegget som skoler, barnehager og næringsliv har laget for å vise fram realfagskommunen Sørfold for kongeparet.

Parkering: Ved Coop Prix Straumen, Sørfold Rådhus og Straumvassveien 2 (det tidlige kraftlagsbygget). Vi ber alle følge parkeringsvaktenes anvisning. NB! Ingen trafikk opp mot skolen, veien opp dit stenger kl. 09.00.

Toaletter for publikum under folkefesten utenfor Straumen skole: Nedre inngang (spesialfløy).

Skyttelbusser fra kl. 09.00: Mellom Coop Prix Straumen og Straumen skole, for de som ikke selv kan gå opp til skolen.

Behov for å reservere sitteplass for eldre og funksjonshemmede på uteområdet ved Straumen skole (begrenset antall): Bestilles i tlf. 75 68 50 00, servicekontoret Sørfold kommune.

NB! Vi oppfordrer alle til å flagge denne dagen!

Programmet oppdateres.