Bildet: Ordfører Lars Evjenth signere kontrakt på vegne av Sørfold kommune med Nord-Salten Kraft AS, her representert ved prosjektleder bredbåndsutbygging Frode Tiltvik til venstre. Til høyre administrasjonssjef Lisbeth Bernhardsen.

Viktig å komme i dialog

I sommer ble det utlyst åpen anbudskonkurranse om bredbåndsutbygging i Sørfold, der det blie listet opp en del fokusområder.

Ved utlysningen ble det presisert at tilbydere kunne legge inn anbud på ett eller flere av dise områdene, og Nord-Salten Kraft AS har fått tilslag på bredbåndsutbygging i Mørsvik og Kobvatn.

Nå ønsker de å informere befolkningen og komme i dialog med mulige kunder, og invterer til folkemøte :

Mandag 10. september kl. 18.00 på Kobbelv vertshus.

Sørfold kommune vil også være represemtert på møtet.

Vi oppfordrer befolkningen i området til å komme på møtet, og siden kunngjøringen skjer med kort varsel, håper vi også på hjelp til å gjøre møtet kjent.