Velkommen til Strøksnes

Den idylliske bygda ved havet tar godt i mot sine besøkende.

Nå knyttes det spenning til valg av trasé for ny E6 gjennom kommunen.

Vil kjøre strakaste vei

–  Vi på Strøksnes ønsker bru over Leirfjorden, sier Borghild Wingan, som er leder i Strøksnes grendelag.

I forbindelse med planprogrammet for ny E6 som er på høring, inviterer grendelaget til folkemøte førstkommende søndag.

–  På møtet skal vi se på de ulike alternativer for trasévalg, og diskutere hvilke muligheter vi ser for Strøksnes når det gjelder bosetting og næringsutvikling, sier Wingan.

Inspirert av DDE har de satt en spenstig tittel på folkemøtet:

Vi vil kjør E6 – den strakaste veien.

Borghild Wingan opplyser at grendelaget vil sende en oppsummering med innspill fra folkemøtet til Sørfold kommune før kommunestyremøte 14. april.

Høringsperiode til 22. april

Vi vil samtidig minne om at planprogram for ny E6 gjennom Sørfold er på høring fram til 22. april.

Les alt om saken her:

E6 Megården – Mørsvikbotn, høring