Ny E6 planlegges med bru over Leirfjorden

Nye E6 planlegges på bru over Leirfjorden og gjennom Bonnådalen. Dagens veg følger fjorden videre innover til Kobbelv

Ønsker innspill til planarbeidet

Det er Statens vegvesen i samarbeid med Sørfold kommune som inviterer til folkemøter i forbindelse med E6 Megården – Mørsvikbotn.

–  Hensikten med møtene er å få innspill på forhold som vi bør vurdere i planarbeidet, sier Statens vegvesen.

Opplegget blir slik:

Strekningen Megården – Sommerset:

  •  Folkemøte: Rådhussalen  Straumen, onsdag 20. januar kl. 1800 – 2000
  •  Åpen kontordag: Sørfold Rådhus, inngang servicekontoret, onsdag 27. januar kl. 1000 - 1800

Strekningen Sommerset – Mørsvikbotn:

  •  Folkemøte: Kobbelv vertshus, torsdag 21. januar kl. 1800 – 2000
  •  Åpen kontordag: Kobbelv vertshus, torsdag 28. januar kl. 1000 - 1800

Les mer om prosjektet og se videopresentasjon av ny vegtrasé:

Statens vegvesen, E6 Sørfold

Vel møtt!

Møte i Tørfjorden 28. januar

I Tørfjorden vil grendeutvalget følge opp saken med møte på Tørfjord grendehus torsdag 28. januar kl. 18.00, der tema er ny E6 gjennom Tørfjorden. Alle er velkommen.