Sørfold kommune i samarbeid med grendelagene inviterer til folkemøter i forbindelse med oppstart av kommuneplanens samfunnsdel.

Planen skal stake ut en kurs for utvikling av Sørfold-samfunnet fram mot 2035 og inneholde viktige satsningsområder.

Kommunestyret skal vedta planen, men før man kommer så langt skal det gjennomføres en prosess med medvirkning.

Folkemøtene er en del av denne medvirkningsprosessen.

Velkommen til folkemøte:

  • Røsvik - torsdag 7. april kl. 18:00-ca. 20:00 på Røsvik samfunnshus (avholdt)
  • Nordsia - tirsdag 19. april kl. 18:00-ca.20:00 på Kobbelv Vertshus. (avholdt)
  • Straumen - mandag 25. april kl. 18:00-ca. 20:00 i Rådhussalen.

På møtene blir det informasjon om planarbeidet, idemyldring og mulighet for å komme med innspill om det du synes er viktig.

Kommunestyret har vedtatt et planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Dette inneholder tidsplan for arbeidet, opplegg for medvirkning og hvilke tema selve planen skal inneholde. Her kan du lese det:

Planprogram kommuneplanens samfunnsdel

Har du spørsmål? Ta kontakt på e-post paulina.zvezdova@sorfold.kommune.no eller telefon 90759388

Paulina er trainee i Sørfold kommune, og har kommuneplanens samfunnsdel som viktigste oppgave.

Som første trinn i medvirkningsprosessen har hun gjennomført en digital spørreundersøkelse. Sammendrag og rapport med resultater fra denne vil bli lagt ut på hjemmesiden så snart det er klart.