Ingvar Sørfjord viser fram elektroniske skiver

Sørfjord og omgegn skytterlag  fikk 30.000 fra Faulvatn viltfond til elektroniske skiver i  fjor. Her ser vi leder i skytterlaget Ingvar Sørfjord ved det flotte anlegget.

Noen andre formål som fikk støtte i 2014:

  • Mørsvikbotn grunneierlag fikk 10.000 fra fiskefondet til fiskeoppsyn i den lakseførende delen av Mørsvikelva
  • Kobvatn grunneierlag fikk 15.000 fra fiskefondet til fiskeoppsyn i Kobbelvvassdraget
  • Skar og Sørfjord grunneierlag fikk 20.000 fra fiskefondet til naust ved Sørfjordvatnet
  • Fauske og Sørfold Jeger- og fiskerforening fikk 30.000 kroner fra fiskefondet til solcellepanel til Storskoghytta og Litjverrivasshytta, begge i Rago

Fondsmidler i forbindelse med kraftutbygging

Nå utlyses årets fondsmidler.

Midlene kommer fra konsesjonsbetingelser i forbindelse med utbyggingen av Kobbelvvassdraget og Faulvatnet, og det er plan- og ressursutvalget som forvalter dem og avgjør søknadene.

Søknadsfrist: 22. mai 2015.

Det er egne vedtekter for fondene:

Vedtekter friluftsfond
Vedtekter fiskefond
Vedtekter viltfremmende tiltak

Nærmere opplysninger: Næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 75 68 50 00 eller e-post gbj@sorfold.kommune.no

Søknad sendes: Sørfold kommune, 8226 Straumen eller post@sorfold.kommune.no