Helsehjelp til de som trenger det mest

Årets TV-aksjon går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.  Og den går av stabelen søndag 23. oktober.

–Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge livsfarlige sykdommer og behandle pasienter i noen av verdens glemte kriser.

Vi skal bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone.

Vi skal gi vaksiner, tilgang til livreddende medisiner og helsehjelp. I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.

Dette er sakset fra nettsidene til TV-aksjonen.

I fjor bidro Sørfold med 176.552 kroner og kom på en flott 5. plass i Nordland.

Næringslivet bidro med kr. 71.168 og skolene med kr. 39.614.

Nå starter forberedelsene til årets innsats.

Arrangementer i forkant av aksjonsdagen

Skolene har en mangeårig tradisjon med aksjonskvelder, kafé og annet i forbindelse med den årlige TV-aksjonen. Disse arrangementene skaper stort engasjement hos elever og lokalsamfunn og bidrar med betydelige beløp til aksjonen.

Loppemarked ved Røsvik skole

Røsvik skole arrangerte loppemarked til inntekt for TV-aksjonen i fjor.

Sponset av Sisomar AS løper elevene på småtrinnet ved Straumen skole runder på idrettsbanen, i fjor ble den nye sykkelløypa benyttet (bildet øverst). Med dette bidro de med 5.000 kroner til TV-aksjonen.

8. september skal formannskapet behandle en sak om TV-aksjonen. Der foreslår kommunedirektøren at kommunen følger opp tradisjonen med å bevilge 15.000 kroner, og videre at varaordfører oppnevnes som fast leder av kommunekomitéen.

Øvrige medlemmer av komitéen forutsettes rekruttert fra administrasjonen. Dette betyr at kommunedirektøren har myndighet til å oppnevne dem.

Kommunene står fritt når det gjelder antall medlemmer i komitéen og hvilke funksjoner disse skal ha. I Sørfold vil det være en skolekontakt, en bøsse – og opptellingsansvarlig og en koordinator som også er ansvarlig for PR og kontakt utad, dette i tillegg til leder av komitéen.

Saken går videre til kommunestyret 22. september for endelig vedtak om bevilgningen. Men komitéen kan starte sitt arbeid så snart formannskapet har godkjent at varaordfører er leder av kommunekomitéen.