Bak f.v. Steinar Strand, Jarand Gjestland og Jan Arne Johansen, foran f.v. Leikny Ørnes, Ingunn Dalhaug, Siv Helskog og Unni Storhaug

–Dette er viktig folkehelsetiltak, sier alle på bildet.

Bak f.v. Steinar Strand (folkehelsekoordinator), helsesjef Jarand Gjestland som lanserte idéen og Jan Arne Johansen fra seniorrådet.

Foran f.v. Leikny Ørnes, Ingunn Dalhaug (ergoterapeut), Siv Helskog og Unni Storhaug.

Foto: Helge Simonsen/Saltenposten.

Informere og innhente synspunkter

Siv Helskog er enhetsleder for hjemmetjeneste i Sørfold kommune, og prosjektansvarlig for kartleggingen som nå har startet.

Hun forteller at kommunen ønsker å tilrettelegge tilbudene slik at innbyggerne skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Og de skal ha et meningsfylt liv.

Tilbudet om helsefremmende og forebyggende besøk er et ledd i dette.

I slutten av august hadde begge aviser et oppslag om prosjektet, og responsen på avisomtalen har vært positiv.

–  Ved å besøke folk hjemme kan vi informere om kommunen og dens tilbud. Og den enkelte kan fortelle om sine daglige utfordringer.

Der vil vi gjerne komme med tips og råd der det er ønskelig, blant annet kan vi formidle kontakt med ergoterapeut, som kan bidra til en enklere hverdag både gjennom hjelpemidler, tips om tilpasning av bolig og andre ting.

Innbyggerne skal tas med på råd

–  Vi ønsker også innbyggernes synspunkter i kommunens planer for framtida.

 Kommunens omsorgsplan sier at innbyggerne skal tas med på råd i utformingen av tjenester.

I løpet av besøksrunden håper vi også å finne noen spreke seniorer som kan være en ressurs for andre, for eksempel som besøksvenn, sier Siv Helskog.

Beredskap

Et annet moment som er viktig å få fram, er at kartleggingen  kan gi nyttig informasjon med tanke på alvorlige hendelser. For eksempel hvis det går ras som stenger veien til  Strøksnes:

Hvem bor der og hvem trenger hjelp? Hvem kan vi ringe som kontaktpersoner?

Starter i sone nord

De siste ukene har det gått ut noen brev med tilbud om besøk.

– Vi starter i sone nord, og har allerede fått flere svar som er positive. Vi sender ut noen brev av gangen, og ringer for å avtale nøyaktig tid for besøket, forteller Siv Helskog.

De som kommer på besøk, kan enten være Leikny Ørnes, Ingunn Dalhaug, Unni Storhaug eller Siv Helskog.