Rester etter brukar ved Lakselva

Rester etter brukar ved Lakselva, der Dalåstunnelen kommer ut på baksiden. Foto: Finn Rønnebu.

Mange fysiske spor i Sørfold

På oppdrag fra Jernbaneverket har Rønnebu laget en rapport, der det tyske jernbaneprosjektet presenteres i tekst og bilder. Første del av utredningen tar for seg Fauske og Sørfold, mens andre del handler om Hamarøy og Tysfjord.

Forestilling i tunnelen under Kobbelv vertshus

Tunnelen under Kobbelv Vertshus er også en del av jernbaneprosejektet, og her er det skiltet og tilrettelagt for visning. Dette er fra teaterforestillingen Kraft i 2010.

Det tyske jernbaneprosjektet i Nordland 1942-45. Foredrag v/ konservator Finn Rønnebu torsdag 28. mai kl. 18.00 på Kobbelv Vertshus.

 Gratis inngang. Velkommen!

Se også:

Busstur med guide

Arrangementet er et ledd i markeringen av frigjøringsjubileet, og arrangør er Nordlandsmuseet i samarbeid med Sørfold kommune.

Fylling ved Langvika

Langvika, ca. 400 meter nordvest for Gyltviksjyen. Vi ser en massiv fylling.

Stor aktivitet

De første arbeidene med jernbaneprosjektet kom i gang sent i 1942, og varte til fredsvåren 1945.

På disse to og et halvt årene var det en voldsom virksomhet på strekningen Finneid – Drag. I dag kan vi fortsatt se spor etter arbeidet, både i bortgjemte og for lengst fraflyttede smågrender og i mer tettbygde strøk.

Nordlandsbanen Mosjøen - Fauske ble fra 1940 et prosjekt som både NSB og tyskerne tok seg av i fellessakp. NSB var under okkupasjonsmaktens kontroll, og ble tyskernes redskap.

Men når det gjelder strekningen Fauske - Drag,  står denne i en særstilling, fordi det utelukkende var et tysk prosjekt.

Norske jernbaneinteresser var ikke involvert.

Som i all annen tysk anleggsvirksomhet i det okkuperte Europa var det Organization Todt som ledet arbeidet.

Andorhuset på Torkilseng

Hus måtte flyttes

Her ser vi Andorhuset på Torkilseng. Bildet er tatt i 1943, da huset ble flyttet ca. 30 meter fordi det lå i den planlagte jernbanetraséen.

Vi ser provisoriske jernbanesviller for transport, og en gravemaskin i arbeid. Huset er i dag rødt.  Bildet er utlånt av Anny Edvardsen, og vi takker for det.

Brukar ved Kråkmo

Tydelige brukar der banen møter elva som fosser videre ned til Kråkmovatnet.