–Den første kirken vi vet om ble byttet ut i 1664 med ny kirke. Så sto denne til 1761 da ny ble innviet – den som fortsatt står og har gjort det i 260 år.

Og som dermed er det tredje kirkebygget i rekken.

Dette forteller Asbjørn Lind, som er ansvarlig for foredraget og har skrevet en rekke lokalhistoriske bøker og artikler.

–At det var kirke på Rørstad i katolsk tid er svært sannsynlig, dette med referanse til  krusifikset som er vurdert som katolsk.

Tomten til hver enkelt kirke kjenner vi nok ikke helt korrekt, men mest sannsynlig lå de der kirken i dag står, eller like ved, sier Lind.

Velkommen til Rådhussalen torsdag 18.november kl. 18.00.

Arrangør er Sørfold lokalhistorielag i samarbeid med Rørstadkirkens venneforening.

  • Gratis inngang.
  • Salg av kaffe og kaker.
  • Lynlotteri.

All inntekt går til Rørstadkirkens venneforening

I foredraget forteller Lind om stedets tre kirker og litt om prestene.

Den svenske botanikeren Carl von Linné som besøkte Rørstad i 1732 blir også nevnt. Han skal etter sigende ha forelsket seg i prestens unge datter Sara.

Hovedbolk i foredraget er hans besøk i Rørstad kirke i 1960 som 15-åring.

–Da var kirken under oppussing slik at alle likkistene var synlig, forteller Asbjørn Lind.

For noen år siden fikk han tak i flere bilder som ble tatt under restaureringen, og i tillegg har han laget et par tegninger basert på det han husker fra besøket.