Når du skal forhåndsstemme til høstens kommunestyre – og fylkestingsvalg, melder du deg først ved skranken på servicekontoret for registrering.

Servicekontoret ligger rett innenfor hovedinngangen på Rådhuset.

Hvis du ikke har valgkort med deg, kan servicevertene skrive ut dette til deg. Husk legitimasjon.

Så går du i avlukket, og deretter tilbake til skranken der sammenbrettet stemmeseddel blir tatt i mot og stemplet.

Det blir også forhåndsstemming på Sørfold sykehjem og på Sørfold eldresenter onsdag eller torsdag før valgdagen. Vi kommer tlibake med nærmere informasjon om dette.

Forhåndsstemme i en annen kommune enn hjemkommunen?

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din ved kommunestyre- og fylkestingsvalget, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn.

Denne stemmeseddelen inneholder ikke kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gi personstemmer til kandidater på listen. 

Les mer om forhåndsstemming på Valgdirektoratets nettsider:

Valg, forhåndsstemming