Forhåndsstemming på Rådhuset

Som vi ser, brukes samme avlukke som ved kommunevalg og Stortingsvalg. Man starter med å henvende seg i skranken på servicekontoret (til høyre i bildet) for sjekk mot manntallet, og deretter går man inn i avlukket for å krysse av på stemmeseddelen.

Til slutt leveres stemmeseddelen i skranken.

De ansatte på servicekontoret forteller at det har vært jevn pågang av innbyggere som vil forhåndsstemme siden 18. mai, da dette tilbudet startet.

Også forhåndstemming på institusjonene

Valgfunksjonærer i Sørfold kommune vil dra rundt til institusjonene for å ta i mot stemmer til rådgivende folkeavstemning om kommunereformen.

Tilbudet om å avgi stemme der, gjelder både for beboere, ansatte, pårørende og øvrige innbyggere.

Opplegget for dette blir slik:

Elvheim bokollektiv, Elvkroken:

  • Torsdag 26. mai kl. 09.30 – 10.30

Sørfold eldresenter, Straumen:

  • Torsdag 26. mai kl. 13.00-14.00

Sørfodl sykehjem, Røsvik:

  • Fredag 27. mai kl. 10.30 – 11.30

Vi minner også om åpnmingstidene på selve valgdagen søndag 29. mai:

Her kan du stemme søndag 29. mai:

  • Straumen krets: Rådhussalen, Straumen kl. 09.00 – 20.00
  • Røsvik krets: Røsvik samfunnshus, kl. 10.00-13.00 og 16.00-19.00
  • Mørsvik krets: Mørsvik skole: kl. 10.00-13.00 og 16.00-19.00
  • Leirfjorden krets: Nordsia oppvekstsenter: kl. 10.00-13.00 og 16.00-19.00

Hvem kan stemme?

Alle som står i manntall for Sørfold, og som er født 29. mai 2000 eller tidligere.