Hvorfor er det forskjell på karantenebestemmelsene?

Fungerende kommuneoverlege Grisananthan Paramsothy skjønner at dette kan virke både forvirrende og ulogisk, og forklarer.

–Barn kan være Covid-positive uten særlige symptomer, og vil derfor kunne smitte de andre i husstanden. Vi kan heller ikke si noe sikkert om hvor lang inkubasjonstiden er.

Dessuten kan man ikke holde avstand til et lite barn, og det kan være vanskelig å hente ut tilstrekkelig prøvemateriell hos de små.

Disse momentene til sammen gjør det viktig at barnets husstand er i karantene i 10 dager selv om de tester negativt.

FHI åpner for at kommunene kan gjøre egne risikovureringer av denne typen, sier han.

–Når det gjelder de ansatte i barnehagen, må de også være i karantene i 10 dager selv om de tester negativt.

Men de som deler husstand med den ansatte, er i det som kalles avventende karantene, som betyr at deres karantene oppheves etter negativ test dag 3 for den ansatte, sier Paramsothy.

Takker alle som bidrar

Kommunelegen vil samtidig benytte anledningen til å takke alle som bidrar i denne store dugnaden, som omfatter mange i et lite lokalsamfunn.

–Både vårt fast ansatte helsepersonell og de som er innkalt ekstra til å bistå i forbindelse med testing og andre oppgaver, gjør en fanatstisk innsats.

Det samme gjør alle andre som er inolvert, enten det gjelder logistikk, renhold eller annet.

Jeg sender også varme tanker til alle som nå er i karantene eller isolasjon, og som hjelper oss med å stoppe smitten.

–Takk for at dere er så tålmodige og stiller opp for hverandre og for lokalsamfunnet. Dette skal vi komme oss gjennom, sier kommunelegen.