Faste medlemmer i formannskapet for perioden 2019-2023:

Gisle Erik Hansen - SP

Silje Sørfjordmo Paulsen - SP

Sten Robert Hansen - H

Kolbjørn Mathisen - AP

Unn-Karin Pedersen - AP

Varamedlemmer fellesliste SP/H:

Simon Sørfjordmo - SP

Per Ragnvald Reffhaug - SP

Unni Storhaug - H

Geir Anders Berg - SP

Kjell Terje Sevaldsen - SP

Varamedlemmer AP:

Rune Arvid Edvardsen - AP

Bente Grovassbakk - AP

Svend Håvard Bakken - AP

Lars Kristian Hansen Evjenth - AP