Faste medlemmer av formannskapet:

 1. Lars Kr. Evjenth, AP
 2. Turid J. Willumstad, H
 3. Anne-Lise Evjen Lillegård, AP
 4. Anne Lise Nordvik Arntzen, SP
 5. Terje Nystabkk, SV

Varamedlemmer AP/H:

 1. Idar Mohaug, AP
 2. Bente Grovassbakk, AP
 3. Karl I. Simonsen, H
 4. Liv Reffhaug, AP
 5. Stig Roger Elvebakk, AP

Varamedlemmer SP/SV:

 1. Daniel Koskinen, SP
 2. Geir Anders Berg, SP
 3. Silje Sørfjordmo Paulsen, SP
 4. Kristin Hedstrøm, SV