Kommunens ansvar som barnehageeier

Kommunedirektør Stig Arne Holtedahl understreker at barnas og de ansattes sikkerhet går foran alle andre hensyn.

– Det skal være trygt å være i barnehagen, og det er kommunens ansvar som barnehageeier å sørge for forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern.

 Nasjonale myndigheter har laget en veileder som stiller krav til kommunene og barnehagene med konkrete smittevernregler.

At vi følger disse reglene og gjennomfører alle smitteverntiltakene er en forutsetning for å kunne åpne, sier Holtedahl.

Både han og barnehagestyreren hadde håpet at barn som ikke startet 27. april kunne komme inn 4. mai.

–  Men vi ser nå at Straumen barnehage ikke har kapasitet til dette.

Siden tidspunkt for å ta inn siste pulje avhenger av at rammebetingelsene endres, er det heller ikke mulig for oss å si noe om når dette vil skje, opplyser kommunedirektør Stig Arne Holtedahl.

Veileder smitttevern for barnehager